Tekort aan liquiditeit door corona? Dit zijn de financieringsmogelijkheden

Tekort aan liquiditeit door corona? Dit zijn de financieringsmogelijkheden

Nu alle horecazaken de deuren moeten sluiten loopt de omzet en het resultaat terug, terwijl er nog wel kosten en uitgaven zijn. Hierdoor ontstaan liquiditeitsproblemen en is mogelijk financiering nodig. Er is nu veel aandacht voor de BMKB-regeling (Borgstelling voor het Midden- en KleinBedrijf) die door de overheid is verruimd. Maar er zijn meer mogelijkheden.

Maatregelen vanuit de overheid

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om makkelijker geld te kunnen lenen of juist uitstel van aflossing en rentekosten te krijgen om zo liquiditeiten beschikbaar te houden. Zo is er de BMKB-regeling waarbij de overheid deels borg staat voor de lening of het krediet dat wordt aangegaan. Microkredietenverstrekker Qredits, dat van de overheid is, stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Bekijk hier alle maatregelen vanuit de overheid.

Wat kun je daarnaast zelf doen?

-Uitstel van betalingen belastingaanslagen

Maak gebruik van de regeling om uitstel van betaling te krijgen voor de voor de inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Hiermee heb je tijdelijk minder kosten en dus meer liquiditeiten.

Diverse gemeenten zijn daarnaast eigen initiatieven gestart. Naast het oprichten van eigen noodfondsen verlenen zij ook veelal uitstel op betaling van gemeentebelastingen. Onderzoek in jouw regio of dit ook van toepassing is of vraag je financieel adviseur hiernaar.

-Aanpassen van betaaltermijnen van rente en aflossing

Heb je een lening bij de bank? Ga dan na of het mogelijk is om de aflossing van de lening tijdelijk stop te zetten. Natuurlijk verleng je hiermee de looptijd van de lening. Een andere mogelijkheid is om de betaaltermijn van de rente op te schuiven, bijvoorbeeld van maand naar jaar. Op deze manier maak je direct liquiditeiten vrij. Ga hierover in gesprek met je bank om na te gaan wat er mogelijk is. De grootbanken Rabobank, ABN-AMRO en ING hebben al laten weten hiervoor open te staan.

-Bespaar op de (vaste) kosten

Daarnaast is het verstandig om te kijken of je ook nog op andere manieren voor uitstel van betaling van kosten en dus financiering kunt zorgen. Binnen de (vaste) kosten heb je ongetwijfeld mogelijkheden. Ga kritisch door je kosten heen en neem initiatief. Enerzijds door tijdelijke besparing op je kosten en anderzijds door te kijken of je met leveranciers afspraken kunt maken omtrent de betaling. Ga bijvoorbeeld bij je verhuurder na of een tijdelijke huurverlaging of uitgestelde betaling van de huur mogelijk is. Onderzoek of het nodig is om alle (bestel)auto’s verzekerd te houden, welke (onderhouds)abonnementen je kunt opschorten of welke investeringen je kunt uitstellen. Als je onderhoud aan het pand of inventaris heeft gepland, kun je overwegen dit zelf met je personeel uitvoeren. Daarnaast kun je met je leveranciers overleggen of je je openstaande facturen via een betalingsregeling kunt betalen.

- Initiatieven in de sector

In de horecasector zijn diverse initiatieven om liquiditeiten te genereren. Het initiatief Horeca Samen Sterk biedt de horeca een veilige en kosteloze manier om cadeaukaarten te verkopen en het platform Helpdehoreca.nl heeft inmiddels al duizenden aangesloten horecazaken. Hiermee kunnen restaurants hun afhaalmenu online zetten. Er zijn steeds meer initiatieven. Blijf daarop alert en neem deel als dit voor je horecabedrijf een toegevoegde waarde geeft.

- Kredietruimte verruimen

Door uw kredietlimiet te verhogen krijgt u direct meer bestedingsruimte. Voordeel aan een kredietlimiet is dat er geen aflossing op zit. Spreek wel met de bank een evaluatiemoment af, waarop wordt bezien of de kredietruimte wordt gecontinueerd of gecontroleerd wordt afgebouwd. Onder de nieuwe BMKB-regeling hebben banken meer mogelijkheden om rekening-courant kredieten met een looptijd tot twee jaar te verstrekken.

- Lening aanvragen

Een lening geeft direct geld op de rekening. Daartegenover staat dat de bank een maandelijkse aflossing kan vragen. Vraag daarom om een overbruggingslening. Dit is een lening om een bepaalde periode te overbruggen. Ook hier geldt: spreek met de bank af dat op een bepaald moment wordt bezien of deze overbruggingslening wordt gecontinueerd of gecontroleerd wordt afgelost. Onder de nieuwe BMKB-regeling hebben banken meer mogelijkheden om overbruggingskredieten met een looptijd tot twee jaar te verstrekken.

- Alternatieve financieringsmogelijkheden en -bronnen

Naast de bovengenoemde mogelijkheden en de grote regelingen die door de overheid in het leven zijn geroepen of zijn uitgebreid, zijn er ook vele alternatieve financieringsmogelijkheden en -bronnen.

  • Stand-by krediet: een vorm van rekening-courant zonder dat u over hoeft te stappen van bank, waarbij op basis van historische prestaties nu alvast een buffer kan worden verstrekt door financiers. Als deze buffer niet aangesproken wordt, zijn de kosten beperkt. Als deze buffer wel aangesproken moet worden, dan heeft u direct toegang tot dit krediet. Op basis van de historische prestaties liggen er mogelijkheden voor bedrijven die goed presteren/presteerden, maar over enkele maanden kan uw situatie zomaar anders zijn.
  • Hypothecaire lening met rente en aflossing aan het einde van de lening: een (tweede) hypotheek op het onroerend goed voor 6 maanden, waarbij de aflossingsperiode pas aan het einde van die periode zal starten.
  • Financieren op basis van al aanwezige inventaris.
  • Herfinancieringen tegen lagere maandelijkse lasten en aflossingen.
  • Factuurfinanciering wanneer de onderneming al een rekening-courant heeft.

Inzicht in liquiditeitsbehoefte

Het is slim om een liquiditeitsplanning te maken. Het is van belang om hier goed inzicht in te hebben. Het uitstel van betalingen is geen afstel en als u additionele kosten maakt om liquiditeiten te verkrijgen terwijl dit niet noodzakelijk is, is dat zonde. Er zijn veel mogelijkheden om de liquiditeitspositie op peil te houden. Dit is per onderneming verschillend. Ga met je financieel adviseur om tafel en beoordeel wat voor jou de beste resultaten geeft.

Hulp bij het regelen van liquiditeiten

De horecaspecialisten van DRV Accountants & Adviseurs kunnen ondernemers helpen om te bekijken welke mogelijkheden een ondernemer heeft om het bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus.

Dit is een partnerbijdrage van DRV. Bekijk hier een volledig overzicht vanal hun partnerberichten.