Topkoks Hans van Wolde en Servais Tielman treffen regeling voor geschil

Topkoks Hans van Wolde en Servais Tielman treffen regeling voor geschil
Foto: Marcel van Hoorn

Servais Tielman van sterrestaurant Beluga en Hans van Wolde van Brut172 - voormalig eigenaar van Beluga - hebben een regeling getroffen over het geschil dat ontstond nadat Tielman restaurant Beluga overnam van Van Wolde. 'Technisch gezien ben ik failliet, maar ik zie de toekomst positief in', vertelt Van Wolde.

'Partijen hebben in onderling overleg een regeling getroffen op basis waarvan alle geschilpunten zijn opgelost. Onderdeel daarvan is een compensatie voor de lekkage problemen bij Beluga Loves You', zo meldt de advocate van Servais Tielman, Valerie Kerckhoffs. 'Partijen zijn samen overeengekomen om inzake eventuele bedragen en de getroffen regeling geen mededelingen naar buiten te brengen.' Servais Tielman zegt hierover: 'We hebben een akkoord bereikt, daarin hebben we moeten vastleggen dat we geen uitingen doen richting de pers.'

Tielman laat wel weten tevreden te zijn over de regeling. Zijn advocate Kerckhoffs meldt verder nog dat de dagvaarding voor de bodemprocedure al was ingediend, maar dat de partijen er alsnog uit zijn gekomen. Verdere inhoudelijke details geeft ze niet.

Hans van Wolde

Hans van Wolde geeft inhoudelijk ook geen details. 'De liefde is over, dat mag je wel schrijven, maar ik gun hem dat de zaak een nog groter succes wordt, dan dat het al was. In deze strijd zijn geen winnaars, alleen verliezers. Ik doe geen uitspraken over bedragen en over hoe dit is verlopen. Ik ben er klaar mee. Ik heb vanmorgen Michelin gesproken en die is ook heel blij dat er een oplossing is gevonden.'

'Technisch gezien ben ik failliet'

Het geschil én de coronacrisis hebben Brut 172 heel veel geld gekost. 'Het gaat om grote bedragen. Technisch gezien ben ik failliet. Ik heb mijn auto en privé nog andere spullen verkocht, zodat ik mijn personeel kon betalen. Voor deze maand heb ik mijn personeel op 70 procent gezet, dat is eenmalig en daar heeft mijn team mee ingestemd. De overige maanden heb ik hen gewoon 100 procent kunnen betalen.' Van Wolde opende in februari 2020 zijn Brut172 en maakt daardoor geen aanspraak op de NOW-regeling. 'Vanaf volgende maand gaan we er vol tegenaan. We gaan een extra dag open, met kerst er vol tegenaan, geen vakanties meer en we gaan voor het diner dubbele shifts draaien.'

'De buffer is op. Als alle betrokkenen - de banken, bouwploegen en leveranciers - ons niet hadden geholpen, dan had ik de sleutel af kunnen geven. Maar we hebben goede regelingen getroffen.' Van Wolde zegt een positief ingesteld mens te zijn. 'Dat er mensen zijn gestorven door corona vind ik vanzelfsprekend verschrikkelijk, maar deze crisis heeft mij als ondernemer ook inzichten en tijd gegeven.' Zo besloot hij de geplande vier suites, terug te brengen naar drie.

Van één ruimte maken we een private dining. Levert op jaarbasis veel meer op.' Daarnaast vertelt Van Wolde dat zijn team door deze periode veel hechter is geworden en dat hij zijn restaurant nu tot in de puntjes heeft klaargemaakt voor de nieuwe toekomst. 'Dat is bezorgen en verzorgen.'

Hans van Wolde. Foto: Marcel van Hoorn

Over het geschil

Tielman daagde Van Wolde eerder voor de rechter, omdat hij stelde  dat sprake was van verborgen gebreken aan het pand. Hiervoor eiste hij financiële compensatie. 'Een bedrag van tussen de 6 en 8 ton', zo liet hij eerder tegenover Misset Horeca weten. Met welk bedrag Tielman nu akkoord is gegaan, is niet bekend. Tielman is van mening dat Van Wolde wetenschap had van de lekkage. Van Wolde ontkent dat ten stelligste. 'Ik heb niets verzwegen en ben geen leugenaar.'

Van Wolde opende eerder pop-up restaurant De Brute tafel aan voorproefje op zijn nieuwe restaurant. Het pop-up restaurant moest echter de deuren sluiten op last van de rechter. Tielman spande die zaak aan. De rechter oordeelde dat sprake was van oneerlijke concurrentie. Naast sluiting van het pop-up restaurant eiste Tielman, een schadevergoeding van 400.000 euro als voorschot op de nog te volgen bodemprocedure vanwege die verborgen gebreken waar sprake van zou zijn. De rechter wees deze vordering af, omdat deze kwestie te complex was voor een kort geding. Tielman besloot toen een bodemprocedure te starten. Deze is nu van de baan, nu de partijen alsnog tot overeenstemming zijn gekomen.

Servais Tielman

Beluga en Brut 172

Tielman was zes jaar lang de souschef in restaurant Beluga. De sterchef nam jaren later zowel de exploitatie als de inboedel over. Van Wolde opende op zijn beurt een nieuwe zaak in het Limburgse heuvellandschap Reijmerstok. In febrauri 2020 opende Brut 172 er haar deuren openen.

Beluga had eerder twee Michelinsterren. Tielman heeft de ambitie die twee sterren er terug te koken. Op 13 januari 2020 werd zijn inzet er bekroond met de eerste Michelinster.