Café De Kastelein in Breda en AB Inbev sluiten deal over huurachterstand

Café De Kastelein in Breda en AB Inbev sluiten deal over huurachterstand

Brouwer AB InBev en café De Kastelein in Breda hebben bij de rechtbank een voorlopige betalingsregeling getroffen totdat de kroeg de deuren weer mag openen. Met die afspraak wordt de ontruiming van het café afgewend. Inbev had dit als eis gesteld vanwege een huurachterstand.

Café de Kastelein stopte in maart 2020 – toen de eerste lockdown zich aankondigde - met het betalen van huur aan AB Inbev. Ondanks dat InBev diverse malen maande te betalen of in ieder geval met een betalingsvoorstel te komen, bleef het volgens de bierbrouwer stil aan de andere kant. Voor de brouwer reden om ontruiming te eisen. Zo schrijft BN de Stem.

De uitbaters van het café hebben een andere lezing. Zij stellen juist keer op keer te hebben gevraagd om een gesprek om gezamenlijk tot een acceptabele regeling te komen. Ze vinden dat er tot de heropening na de verplichte coronasluiting geen huur betaald hoeft te worden.

Ze eisen dat er minimaal een huurkorting plaats moet vinden voor de maanden dat het café op dicht bleef in de eerste en tweede lockdown. Vijftig procent zou wat hen betreft redelijk zijn. Het café maakte op de dag van zitting de huur voor maart en april 2020 over. Volgens BN de Stem omdat de overheidssteun is binnengekomen.

InBev wijst erop dat er voor de maanden april en mei vorig jaar al kortingen zijn gegeven. En wil eigenlijk vasthouden aan de volledige huur voor de maanden van de tweede gedwongen sluiting. In dat geval was er in de ogen van de bierbrouwer geen sprake van onvoorziene omstandigheden. Immers, dit was gezien de corona-ontwikkelingen te verwachten, aldus hun raadsman.

Huurkorting Inbev niet voor huurders met betalingsachterstand

De brouwer kondigde in december juist aan huurders te steunen met deels kwijtschelding in de tweede lockdown. De brouwer neemt voor horecarelaties die een pand bij de brouwer huren een kwart van de huur voor de maanden november, december én januari op zich.

Volgens de brouwer betreft het hier alleen relaties zonder huurachterstand. En die had dit Bredase café wel toen half oktober de tweede sluitingsperiode inging. In totaal huren zo’n 700 van de 7.000 horecarelaties van Inbev een pand via de brouwer, zo’n 10%. ‘Hoewel we zelf geen druppel bier verkopen aan de horeca tijdens de sluitingsperiode, willen we onze relaties die geen huurachterstand hebben steunen met 25% huurkwijtschelding voor november, december en januari,’ zei de directeur destijds tegen Misset Horeca.

Nieuwe betalingsregeling

Op verzoek van de rechter wordt er geschorst en steken beide partijen de koppen bij elkaar. Ze spreken af dat er maandelijks een bedrag van 500 euro (de maandhuur bedraagt 2700 euro) wordt gestort tot heropening. Ze geven InBev inzage in de boeken en maken ook nog een nader te betalen percentage van de overheidssteun aan de bierbrouwer over. Als de kroeg weer open mag, komt er een nieuwe betalingsregeling en proberen ze in onderling overleg te bepalen welk bedrag aan huurschuld nog betaald moet worden.

Jonge ondernemers

De ondernemers van De Kastelein begonnen het café in de zomer van 2019. Ze namen als voormalig werknemers Café Wings over van Frank Oostvogels. De Kastelein richt zich vooral op jongeren en is buiten corona om vier avonden per week open, op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.