Toegevoegde waarde horeca in 2022 hoger dan voor corona

Toegevoegde waarde horeca in 2022 hoger dan voor corona

De toegevoegde waarde van de bedrijfstak horeca kwam in 2022 voor het eerst uit op een hoger niveau dan voor de coronapandemie.

In 2020 daalde deze nog met 40 procent door de coronacrisis. In 2021 groeide de horeca licht. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Nationale Rekeningen.

In de periode voor corona liep de ontwikkeling van de horeca redelijk gelijk op met die van de Nederlandse economie. De economie kromp in 2020, maar deze krimp was veel minder sterk dan in de horeca. De Nederlandse economie was in 2021 al op een hoger niveau dan voor de coronapandemie, in 2022 heeft de horeca ook dit punt bereikt.

Zelfstandigen aanjager van herstel

Het herstel binnen de horeca komt voornamelijk door zelfstandigen. In 2022 zitten bedrijven nog niet boven het niveau dat zij in 2019 behaalden. De toegevoegde waarde van zelfstandigen daalde tijdens de coronapandemie minder sterk dan die van andere bedrijven. De groei van zelfstandigen was vervolgens ook sterker. Dit verschil is het grootst in de branche café’s en restaurants.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot structurele veranderingen in de horeca. In 2016 was het aandeel van zelfstandigen in de toegevoegde waarde van de horeca nog 41 procent, in 2022 is dat  gegroeid naar 54 procent. 

Minder uren gewerkt per baan

Tijdens de coronapandemie daalde ook het aantal banen en gewerkte uren in de horeca. Deze daling was minder sterk dan die van de toegevoegde waarde. Het aantal banen was in 2022 alweer hoger dan in 2019, het aantal gewerkte uren is nog iets lager. Per baan werden daardoor minder uren gewerkt.

De toename van het aantal gewerkte uren komt door werknemers. Zelfstandigen werkten in 2022 nog steeds minder uren dan in 2019. De afname van het aantal gewerkte uren van zelfstandigen tijdens de coronapandemie was ook minder sterk dan die van werknemers.