Kaas onder de loep bij Domino's: bedrijf wil lagere uitstoot

Kaas onder de loep bij Domino's: bedrijf wil lagere uitstoot

Domino's Nederland gaat met haar kaasleveranciers kijken hoe het de CO2-voetafdruk van dit product voor gebruik op pizza's kan terugdringen. Daarvoor is het Domino's Dairy Initiative ontwikkeld. Uit onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat bijna 40 procent van de totale uitstoot van de onderneming afkomstig is van zuivel en andere dierlijke eiwitten, en dan met name van kaas.

Domino’s Pizza Enterprises Ltd, de moedermaatschappij van Domino’s Nederland, is zo’n twee jaar geleden een traject gestart om de duurzame doelen en de weg daar naartoe vast te stellen. Daarbij zijn in overleg met internationale klimaatdeskundigen drie delen in het bedrijf geïdentificeerd die de grootste impact hebben op het klimaat.

Meest duurzame bezorgrestaurant

‘Dat zijn onze winkels en activiteiten, het voedsel dat we serveren en de manier waarop dit voedsel wordt geproduceerd’, legt head of corporate communictations Marianne Kemps uit. ‘Voor elk van deze gebieden hebben we specifieke doelen gesteld die we tegen 2030 willen bereiken.’

André ten Wolde, CEO Domino’s Piazza Enterprises Europe - verantwoordelijk voor de landen Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg - stelt dat de ambitie is om het meest duurzame bezorgrestaurant te worden gebaseerd op objectief, wetenschappelijk onderzoek.’

In gesprek met leveranciers

In de derde categorie valt de grote CO2-voetafdruk van kaas. ‘Afgelopen maand hebben we het Domino’s Dairy Initiative geïntroduceerd’, aldus Kemps. ‘Met onze leveranciers zijn we een traject gestart dat moet leiden tot een lagere uitstoot bij de productie van kaas. Daarbij houden we rekening met het welzijn van de koeien en de milieu-impact, maar zonder daarbij afbreuk te doen aan de bekende smaak. Er zijn nog geen besluiten genomen, er wordt nu gewerkt aan een roadmap.’

Inkoop producten

Een ander element is het lokaal inkopen van producten. Iets dat bij Domino’s Nederland al volop gebeurt, aldus Kemps. ‘Onze groenten komen het merendeel van het jaar uit Nederland. Enkel in de wintermaanden moeten we voor sommige producten buiten de landsgrenzen kijken, en dan met de ambitie om niet verder van huis te gaan dan nodig.’

Welzijn kippen

Tot slot is op dit vlak gekozen voor een samenwerking met NGO-partner Compassion In World Farming met als eerste zichtbare resultaat de ondertekening van het Better Chicken Commitment. Daarmee committeert Domino’s zich aan betere welzijnsnormen voor kippen.

Groenere winkels

Op weg naar groenere winkels is bezorging met elektrische fietsen inmiddels het uitgangspunt. Kemps daarover: ‘Vorig jaar zijn vanuit de vestigingen 5,9 miljoen ritten gedaan met elektrische fietsen. Ook in de toeleveringsketen zetten we in op een toename van elektrische voertuigen.’

Elektrische ovens

Een tweede maatregel is de introductie van elektrische ovens. ‘Uiteindelijk moet het een transitie zijn van gas naar elektrisch, maar we hebben al een hoop winkels waar de elektrische oven opereert naast de gasoven’, vertelt Kemps.

‘In de winkel in Oldenzaal heeft de franchisenemer op eigen initiatief zonnepanelen geplaatst. Een mooi voorbeeld hoe ook zij zelf op kleine schaal zich inzetten voor een beter milieu en zelf kosten kunnen besparen.’