Plan extra verhoging minimumloon valt slecht bij horecaondernemers

Plan extra verhoging minimumloon valt slecht bij horecaondernemers

Met een nipte meerderheid stemde de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen voor een extra verhoging van het minimumloon met 1,7 procent. Het plan valt slecht bij horecaondernemers.

Het wettelijke minimumloon (WML) wordt twee keer per jaar geïndexeerd. Op 1 januari 2023 is een extra verhoging doorgevoerd. Dat gaf toen opgeteld een 10,15 procent hoger wettelijke minimum maandloon en afgeleide week- en jeugdbedragen. Met ingang van 1 juli 2023 is daar nog eens 3,13 procent bij op gekomen. Per 1 januari 2024 volgt weer de reguliere indexering en die volgt de trend van de landelijke lonen. De verwachting is dat dat rond de 3,5 procent zal zijn.

Verhoging per 1 januari 2024

De motie om het WML met 1,7 procent te verhogen per 1 januari 2024 is aangenomen, maar de definitieve besluiten zijn nog niet genomen. Er volgen nog de Algemene Financiële Beschouwingen en de bespreking van het Belastingplan. Het kabinet heeft al aangegeven verhoging van het WML geen goed plan te vinden. Het is nog maar de vraag of de verhoging van het WML (door de koppeling met bijstand en AOW) per 1 januari 2024 gerealiseerd kan worden.

Er speelt voor de horeca nog iets anders. Het WML uurloon wordt per 2024 op basis van een 36-urige werkweek berekend. Voor de horeca gaat het WML dus dan nog eens met een extra 5,5 procent omhoog. Dit omdat de horeca-cao een normale arbeidsduur kent van gemiddeld 38 uur per week en bij de berekening van het wettelijk minimum uurloon is uitgegaan van gemiddeld 36 uur per week.

Met de ‘reguliere’ indexering van het WML per 1 januari 2024 (3,5 procent) zal het WML per 1 januari 2024 in de horeca dus sowieso 22,28 procent zal zijn gestegen ten opzichte van eind 2022. Los nog van die 1,7 procent.

Andere manieren

'Natuurlijk verdienen horecamedewerkers een eerlijk salaris en moeten zij ook kunnen rondkomen. Maar het verhogen van het WML is niet de oplossing. Prijzen zullen hierdoor stijgen en dat heeft als gevolg dat de groepen waarvoor de politiek bestaanszekerheid wil versterken, er per saldo niet of nauwelijks op vooruitgaan. Er zijn andere manieren om het besteedbaar inkomen van mensen te verhogen. Door bijvoorbeeld belastingen te verlagen of door het toeslagenstelsel écht op de schop te nemen en extra werken aantrekkelijk te maken.'

KHN voert lobby in Den Haag om het besluit met minimaal een jaar worden uitgesteld, dus niet eerder dan 1 januari 2025.