Herstel Holland Casino zet door: bezoekersaantallen nog niet op niveau voor corona

Herstel Holland Casino zet door: bezoekersaantallen nog niet op niveau voor corona

Holland Casino ziet in het eerste half jaar van 2023 zijn omzet verder herstellen. De omzet steeg met 51,9 miljoen euro ten opzichte van hetzelfde halfjaar van 2022 naar 405,3 miljoen euro en resultaat voor vennootschapsbelasting met 9 miljoen euro naar 17,2 miljoen euro. Toch is Holland Casino nog lang niet uit het dal. Hoge kosten drukken het resultaat. De verwachting is dat dit voor de komende jaren het geval is.

Ceo Petra de Ruiter: 'We zijn blij dat gasten ons weer steeds beter weten te vinden. Tegelijk hebben nog niet alle bezoekers hun weg teruggevonden. Nu onze operatie weer op orde komt en we veel nieuwe medewerkers hebben aangetrokken, kunnen we ook ons complete spectrum aan spelen weer aanbieden. We verwachten dat het ingezette herstel verder doorzet. Daarvoor hebben we nu een goede basis om vol positieve energie te werken aan nieuwe plannen. Al onze collega’s verdienen voor die prestatie een heel grote pluim.'

Terugkeer gasten

Holland Casino constateert een herstel in bezoekersaantallen. In het eerste halfjaar bezochten zo’n 2,5 miljoen mensen Holland Casino, tegenover ongeveer 1,8 miljoen in 2022. Wel was het bedrijf nog onderhevig aan coronabeperkingen tot 25 februari. Gasten gaven afgelopen half jaar gemiddeld wel wat minder uit per bezoek: 138 euro. Dat was in 2022 nog 148 euro. Toch is de gemiddelde besteding nog altijd hoger dan voor corona, toen lag dat op zo’n 117 euro.

Hoge kosten

Het resultaat van Holland Casino wordt sterk gedrukt door flink hogere kosten. Holland Casino heeft net als andere bedrijven last van hoge energieprijzen en de hoge inflatie. Bovendien zijn de personeelskosten flink toegenomen. Dat laatste ziet Holland Casino overigens als positief. We hebben veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen die we ook hard nodig hebben.

Ook moet de door corona ontstane belastingschuld worden terugbetaald en uitgestelde investeringen worden doorgevoerd, hetgeen een extra beslag legt op de liquiditeit van het bedrijf.

Cfo Ruud Bergervoet: 'Ik ben tevreden met hoe we ervoor staan als Holland Casino. Toch kunnen we niet rustig achterover leunen. Er blijven wel flinke uitdagingen voor de nabije toekomst. De kostenstijgingen zullen de komende jaren ons resultaat blijven drukken, terwijl we bovendien onze corona belastingschuld zullen moeten aflossen.'

'Tegelijk moeten we ook onze investeringen op peil houden om relevant te blijven voor onze gasten. Daarom zullen we continu de juiste balans moeten bewaken tussen een gezonde financiële positie en investeringen in de toekomst.'