Amsterdam gaat concrete acties ondernemen om de bruine kroeg te beschermen

Amsterdam gaat concrete acties ondernemen om de bruine kroeg te beschermen
Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Het initiatiefvoorstel van fractievoorzitter Lian Heinhuis (PvdA Amsterdam) om de Amsterdamse bruine kroeg te beschermen, is vandaag unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Het is een eeuwenoud fenomeen in Amsterdam: de bruine kroeg. Anno 2023 zijn veel van deze traditionele, historische plekken nog steeds onderdeel van Amsterdam. Toch staat het voortbestaan van de bruine kroeg onder druk.

Heinhuis: ‘De bruine kroeg hoort wat mij betreft bij de ziel van de stad. Het is een plek voor jong en oud, arm en rijk. Een plek met een belangrijke buurtfunctie, waar mensen elkaar kennen, naar elkaar omkijken en waar de prijzen ver onder die van veel andere plekken in de stad liggen. Tegenwoordig verdwijnen er steeds meer iconische plekken, denk aan café Rooie Nelis in de Jordaan of café Verhoeff op de Zeedijk.’

De veelal onafhankelijke horecaondernemingen, vaak al generaties lang in de familie, komen steeds vaker in handen van ketens of private equity. Door deze veranderingen verdwijnen ankerpunten in de buurt, waardoor bewoners een verlies aan thuisgevoel ervaren. Heinhuis: ‘Zoals een Amsterdamse kroegeigenaar het mooi omschreef: ‘de verpoening van de stad wordt steeds meer zichtbaar’. Dat is iets wat ik zelf ook zie en waar ik me tegen verzet. De identiteit van de stad moet niet worden bepaald door wie het meeste geld heeft.’

Concrete acties

Amsterdam gaat dankzij de voorstellen van Heinhuis een aantal concrete acties ondernemen voor het beschermen van de bruine kroeg. Zo zal op basis van een waarderingskader in kaart worden gebracht welke bijzondere bruine kroegen er nu nog zijn. Door zo’n inventarisatie kan goed worden gemonitord hoe het verloop is. Op basis van dit overzicht, zal onderzocht worden of het mogelijk is om aan bruine kroegen een gemeentelijke monumentale status toe te kennen. Dat zorgt er onder andere voor dat een deel van het interieur niet zomaar mag worden veranderd. Daarnaast wordt de historische, sociale- en culturele waarde van bruine kroegen onder de aandacht gebracht bij Amsterdammers en stadsbezoekers, bijvoorbeeld door het aanvragen van een Unesco status.

Het voorstel van Heinhuis is inmiddels ook in een aantal andere steden onderwerp van gesprek, waaronder Tilburg, Groningen en Rotterdam.