Minder werkloosheid in Nederland, kleine stijging WW-uitkeringen in horeca

Minder werkloosheid in Nederland, kleine stijging WW-uitkeringen in horeca

Het aantal WW-uitkeringen is in oktober 2023 licht gestegen, meldt het CBS. De grootste stijging viel te noteren in de sector horeca en catering. De werkloosheid in Nederland nam wel iets af, ten opzichte van een maand eerder.

In vergelijking met september namen de WW-uitkeringen met name toe in de sectoren horeca en catering (+5,0 procent) en landbouw, groenvoorziening, visserij (+4,9 procent). Dalers zijn er ook: bij onderwijs (-4,1 procent), bank- en verzekeringswezen (-2,7 procent) en cultuur (-1,5 procent), zo concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Werkloosheid zet niet door

'De werkloosheid daalde in oktober naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. In september was dat nog 3,7 procent. Hiermee heeft de lichte toename van de werkloosheid in het afgelopen half jaar zich niet doorgezet. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden bleef het aantal werklozen ongeveer gelijk en kwam in oktober uit op 361 duizend.'

Eind deze maand verstrekte het UWV 155,8 duizend WW-uitkeringen, weet de overheidsorganisatie. Dit is een stijging van 0,4 procent ten opzichte van eind september (155,1 duizend). In oktober werden er 17,6 duizend uitkeringen beëindigd, terwijl er 18,3 duizend nieuwe uitkeringen bij kwamen.