Top 5 langdurige kwesties

1. Paracommercie (de strijd van de horeca tegen oneerlijke concurrentie van club- en buurthuizen, in de jaren vijftig van de vorige eeuw al een issue en nog steeds, hoewel de BEM opvallende resultaten boekt)2. De hotelclassificatie (sinds de invoering is er al discussie over de aanwezigheid van een wakkere nachtportier, ook het aangekondigde nieuwe vrijere

1. Paracommercie (de strijd van de horeca tegen oneerlijke concurrentie van club- en buurthuizen, in de jaren vijftig van de vorige eeuw al een issue en nog steeds, hoewel de BEM opvallende resultaten boekt)
2. De hotelclassificatie (sinds de invoering is er al discussie over de aanwezigheid van een wakkere nachtportier, ook het aangekondigde nieuwe vrijere systeem zal het debat niet doen verstommen)
3. Precariorechten (de terrassenbelastingen die gemeenten opleggen blijven maar stijgen, ondanks massale protesten van de horeca)
4. Sluitingstijden (eeuwigdurend debat over hoe laat de cafés de deuren moeten sluiten, horeca pleit met succes voor vrije sluitingstijden)
5. Buma-Stemra-Sena (de heffingen die de horeca moet afdragen aan artiesten, muzikanten en producers om muziek te draaien, worden nog steeds door veel ondernemers als schandalig getypeerd)