2021 begon én eindigde in lockdown. Bijna zou je vergeten dat er tussen deze periodes in mooie dingen gebeurden. En dat horeca deed wat horeca moet doen: fungeren als de huiskamer van de samenleving. Als een onmisbare ontmoetingsplek voor iedereen in Nederland. Om er verliefd te worden, bij te praten, te dansen. Om samen te zijn. Met lekker eten en drinken of een goed bed. We kijken in dit jaaroverzicht nog één keer terug op afgelopen jaar en daarna richten we ons op de toekomst. Op een OPEN 2022!